Om gårdeier

 
Anthon Eiendom eier Øvre Vollgate 13 og resten av ABN-kvartalet.
 

Selskapet utvikler og forvalter næringseiendom i østlandsområdet. Forretningsidéen er å erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. 

 

Anthon Eiendom er opptatt av gode holdninger og gode rutiner for miljørettet tenking både i utvikling og drift av våre eiendommer. Selskapet tenker gjenvinning og valg av bestandige materialer i våre utviklingsprosjekter. Vi minimerer forurensning, og alt avfall fra utvikling og drift av eiendommene sorteres og behandles med miljøgevinster som mål. På samme måte legger vi vekt på energioptimalisering, både i utvikling og drift av eiendommene. 
 

 

 

Se Anthon Eiendoms portefølje