Øvre Vollgate 13 har ambisjoner om
 BREEAM-NOR Very good

Miljø

 

Øvre Vollgate 13 vil få en høy miljøprofil

 

Anthon Eiendom legger stor vekt på å ta miljøhensyn i alle sine prosjekter. Vi skal alltid følge eiendomsbransjens veikart mot 2050, implisitt de 10 første strakstiltakene. 

 

Øvre Vollgate 13 har ambisjoner om BREEAM-NOR – very good og skal planlegges og bygges basert på Anthon Eiendoms miljøstrategi og med ISO 26 000 som rammeverk. Videre skal planlegging og gjennomføring av bygget skje med basis i Bygg 21 sine veiledere for beste praksis. Det forutsettes også at bygget skal planlegges med systemer som er enkle å bruke, og som resulterer i en funksjonell, miljøriktig og god drift.

 

Anthon Eiendom tenker gjenvinning og valg av bestandige materialer i våre utviklingsprosjekter. Det fokuseres på å minimere forurensning, og alt avfall fra utvikling og drift av eiendommene sorteres og behandles med miljøgevinster som mål. Det brukes gode teknologiske løsninger for energibesparende styring av tekniske anlegg og ambisjonene er store for reduksjon av energibruk i hele livssyklusen for en bygning.

 

Øvre Vollgate 13 skal ha energiklasse A.

 

 

Interessert?

Meld interesse